+420 283 024 360

Ceník

Prohlídky a úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Pacienti bez plného pojištění platí individuálně dle rozsahu poskytnuté péče. Ceník je platný od 1.7.2021.
Položka Cena
Pracovnělékařské služby
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (vstupní prohlídka) - smluvní partner 600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (vstupní prohlídka) - nesmluvní partner 700 Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (periodická prohlídka) - smluvní partner 600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (periodická prohlídka) - nesmluvní partner 700 Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (výstupní prohlídka) - smluvní partner 600 Kč (nebo individuální cena)
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (výstupní prohlídka) - nesmluvní partner 700 Kč
Potvrzení a dokumenty
Řidičský průkaz - vydání, prodloužení nebo rozšíření 800 Kč
Řidičský průkaz - potvrzení způsobilosti řídit vozidlo nad 65 let 500 Kč
Zdravotní průkaz v potravinářství 590 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy 400 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 900 Kč
Vystavení tiskopisu pro pojišťovny (úraz, pojistka, bolestné, apod.) 200 Kč
Potvrzení na žádost pacienta 200 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 200 Kč
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu 500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 500 Kč
Kopírování (1 strana) 5 Kč
Kopírování - celá dokumentace 200 Kč + 5 Kč / 1 strana
Ostatní vyšetření a výkony
Cílené vyšetření nepojištěnce 800 Kč
Test na skryté krvácení do stolice bez indikace na žádost pacienta 200 Kč
Zjištění hladiny cukru v krvi bez indikace na žádost pacienta 50 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou na žádost pacienta 150 Kč
Očkování (cena vakcíny včetně aplikace a DPH)
Tetanus - Tetavax (hrazeno plně pojišťovnou, platí pouze nepojištění pacienti) 400 Kč
Chřipka - Influvac Tetra 600 Kč
Chřipka - Vaxigrip Tetra 600 Kč
Klíšťová encefalitida - FSME IMMUN 0,5 ml 1.100 Kč
Žloutenka A - Havrix 1440 1.600 Kč
Žloutenka B - Engerix 1.080 Kč
Žloutenka A+B - Twinrix 2.000 Kč
Pneumokokové nákazy - Prevenar 13 1.750 Kč
Černý kašel - Adacel 1.150 Kč
Černý kašel - Boostrix 1.150 Kč
Meningokok séroskupiny B - Bexsero 3.100 Kč
Meningokok séroskupin A,C,W135 a Y - Nimenrix 1.400 Kč
Meningokok séroskupin A,C,W135 a Y - Menveo 1.600 Kč